FORVALTNINGSDATABASEN

STAD POLITISTASJON (Orgnr. 974744058)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744058
Navn/foretaksnavn: STAD POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Almenningen 1, 6770 NORDFJORDEID
Forretningskommune: STAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.