FORVALTNINGSDATABASEN

GLOPPEN POLITISTASJON (Orgnr. 974744066)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744066
Navn/foretaksnavn: GLOPPEN POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Industrivegen 24, 6823 SANDANE
Forretningskommune: GLOPPEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.