FORVALTNINGSDATABASEN

MASFJORDEN POLITISTASJON (Orgnr. 974744295)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744295
Navn/foretaksnavn: MASFJORDEN POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Fensfjordvegen 615, 5986 HOSTELAND
Forretningskommune: MASFJORDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.