FORVALTNINGSDATABASEN

SOGNDAL POLITISTASJON (Orgnr. 974744368)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744368
Navn/foretaksnavn: SOGNDAL POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Fjørevegen 20, 6856 SOGNDAL
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 12, 6851 SOGNDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.