FORVALTNINGSDATABASEN

LÆRDAL POLITISTASJON (Orgnr. 974744384)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744384
Navn/foretaksnavn: LÆRDAL POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Øyraplassen 4, 6887 LÆRDAL
Forretningskommune: LÆRDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.