FORVALTNINGSDATABASEN

ÅRDAL POLITISTASJON (Orgnr. 974744392)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974744392
Navn/foretaksnavn: ÅRDAL POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Statsråd Evensens veg 3, 6885 ÅRDALSTANGEN
Forretningskommune: ÅRDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6901 FLORØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.