FORVALTNINGSDATABASEN

MOLDE POLITISTASJON (Orgnr. 974745658)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974745658
Navn/foretaksnavn: MOLDE POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 110
Forretningsadresse: Strandgata 2, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 85, 6401 MOLDE
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.