FORVALTNINGSDATABASEN

KRISTIANSUND POLITISTASJON (Orgnr. 974747022)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747022
Navn/foretaksnavn: KRISTIANSUND POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 129
Forretningsadresse: Storgata 43, 6508 KRISTIANSUND N
Forretningskommune: KRISTIANSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 244, 6501 KRISTIANSUND N
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.