FORVALTNINGSDATABASEN

TINGVOLL POLITISTASJON (Orgnr. 974747057)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747057
Navn/foretaksnavn: TINGVOLL POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 6630 TINGVOLL
Forretningskommune: TINGVOLL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.