FORVALTNINGSDATABASEN

AURE POLITISTASJON (Orgnr. 974747073)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747073
Navn/foretaksnavn: AURE POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Flatmarka 4, 6690 AURE
Forretningskommune: AURE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.