FORVALTNINGSDATABASEN

ÅLESUND POLITIHUS (Orgnr. 974747251)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747251
Navn/foretaksnavn: ÅLESUND POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 324
Forretningsadresse: Nedre Strandgate 50, 6005 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.