FORVALTNINGSDATABASEN

ULSTEIN OG HAREID POLITISTASJON (Orgnr. 974747286)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747286
Navn/foretaksnavn: ULSTEIN OG HAREID POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Brattøra syd/nSaunesvegen 10, 6065 ULSTEINVIK
Forretningskommune: ULSTEIN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Saunesvegen 10, 6065 ULSTEINVIK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.