FORVALTNINGSDATABASEN

STRANDA POLITISTASJON (Orgnr. 974747316)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747316
Navn/foretaksnavn: STRANDA POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Øynasenteret, 6200 STRANDA
Forretningskommune: STRANDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.