FORVALTNINGSDATABASEN

NORDRE SUNNMØRE POLITISTASJON (Orgnr. 974747359)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974747359
Navn/foretaksnavn: NORDRE SUNNMØRE POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Knutvegen 1, 6270 BRATTVÅG
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.