FORVALTNINGSDATABASEN

TRONDHEIM FENGSEL AVD NERMARKA (Orgnr. 974748355)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974748355
Navn/foretaksnavn: TRONDHEIM FENGSEL AVD NERMARKA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 214
Forretningsadresse: Nermarka 2, 7047 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9460 Slupen, 7495 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet