FORVALTNINGSDATABASEN

TROMSØ FENGSEL (Orgnr. 974748398)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974748398
Navn/foretaksnavn: TROMSØ FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 98
Forretningsadresse: Balders veg 15, 9019 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3260, 9275 TROMSØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet