FORVALTNINGSDATABASEN

VADSØ FENGSEL (Orgnr. 974748401)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974748401
Navn/foretaksnavn: VADSØ FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 59
Forretningsadresse: Dr. Skogsholms gate 2, 9803 VADSØ
Forretningskommune: VADSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 9811 VADSØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet