FORVALTNINGSDATABASEN

TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON (Orgnr. 974748517)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974748517
Navn/foretaksnavn: TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 666
Forretningsadresse: Gryta 4, 7010 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2475 Torgarden, 7005 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.