FORVALTNINGSDATABASEN

ØRLAND LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974749920)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974749920
Navn/foretaksnavn: ØRLAND LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Rådhusgata 6, 7130 BREKSTAD
Forretningskommune: ØRLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 25, 7129 BREKSTAD
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.