FORVALTNINGSDATABASEN

BJØRNØR LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974749971)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974749971
Navn/foretaksnavn: BJØRNØR LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 7740 STEINSDALEN
Forretningskommune: OSEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.