FORVALTNINGSDATABASEN

MELDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974750007)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750007
Navn/foretaksnavn: MELDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Kvamsveien 621, 7336 MELDAL
Forretningskommune: ORKLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 143, 7302 ORKANGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.