FORVALTNINGSDATABASEN

ORKDAL OG AGDENES LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974750015)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750015
Navn/foretaksnavn: ORKDAL OG AGDENES LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Orkdalsveien 35, 7300 ORKANGER
Forretningskommune: ORKLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 143, 7302 ORKANGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.