FORVALTNINGSDATABASEN

RØROS LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974750023)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750023
Navn/foretaksnavn: RØROS LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Bergmannsgata 15, 7374 RØROS
Forretningskommune: RØROS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 35, 7361 RØROS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.