FORVALTNINGSDATABASEN

HOLTÅLEN LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974750031)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750031
Navn/foretaksnavn: HOLTÅLEN LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 7380 ÅLEN
Forretningskommune: HOLTÅLEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Røros lensmannskontor/nPostboks 35, 7361 RØROS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.