FORVALTNINGSDATABASEN

MELHUS LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974750058)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750058
Navn/foretaksnavn: MELHUS LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Rådhusvegen 3, 7224 MELHUS
Forretningskommune: MELHUS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 55, 7221 MELHUS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.