FORVALTNINGSDATABASEN

SKAUN LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974750066)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750066
Navn/foretaksnavn: SKAUN LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 7353 BØRSA
Forretningskommune: SKAUN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.