FORVALTNINGSDATABASEN

MALVIK LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974750074)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750074
Navn/foretaksnavn: MALVIK LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Havnevegen 7, 7550 HOMMELVIK
Forretningskommune: MALVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 47, 7551 HOMMELVIK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.