FORVALTNINGSDATABASEN

SELBU LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974750082)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750082
Navn/foretaksnavn: SELBU LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Gjelbakken 15, 7580 SELBU
Forretningskommune: SELBU
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 78, 7581 SELBU
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.