FORVALTNINGSDATABASEN

NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT (Orgnr. 974753251)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753251
Navn/foretaksnavn: NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Statens hus/nStrandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2620, 7734 STEINKJER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.