FORVALTNINGSDATABASEN

STJØRDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753278)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753278
Navn/foretaksnavn: STJØRDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 88
Forretningsadresse: Værnesgata 21, 7503 STJØRDAL
Forretningskommune: STJØRDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3, 7501 STJØRDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.