FORVALTNINGSDATABASEN

MERÅKER LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753286)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753286
Navn/foretaksnavn: MERÅKER LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Rådhuset/nRådhusgata 7, 7530 MERÅKER
Forretningskommune: MERÅKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.