FORVALTNINGSDATABASEN

FROSTA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753308)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753308
Navn/foretaksnavn: FROSTA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Alstad, 7633 FROSTA
Forretningskommune: FROSTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.