FORVALTNINGSDATABASEN

LEVANGER LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753316)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753316
Navn/foretaksnavn: LEVANGER LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Sjøgata 33, 7600 LEVANGER
Forretningskommune: LEVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 174, 7651 VERDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.