FORVALTNINGSDATABASEN

VERDAL/LEVANGER LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753324)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753324
Navn/foretaksnavn: VERDAL/LEVANGER LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Møllegata 4, 7650 VERDAL
Forretningskommune: VERDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 174, 7651 VERDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.