FORVALTNINGSDATABASEN

LEKSVIK OG INDERØY LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753359)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753359
Navn/foretaksnavn: LEKSVIK OG INDERØY LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Vennalivegen 7, 7670 INDERØY
Forretningskommune: INDERØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.