FORVALTNINGSDATABASEN

SNÅSA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753367)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753367
Navn/foretaksnavn: SNÅSA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 7760 SNÅSA
Forretningskommune: SNÅSA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.