FORVALTNINGSDATABASEN

GRONG LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753979)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753979
Navn/foretaksnavn: GRONG LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Torget, 7870 GRONG
Forretningskommune: GRONG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.