FORVALTNINGSDATABASEN

OVERHALLA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974753987)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753987
Navn/foretaksnavn: OVERHALLA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Ranemsletta, 7863 OVERHALLA
Forretningskommune: OVERHALLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 33, 7864 OVERHALLA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.