FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSOS POLITISTASJON (Orgnr. 974753995)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974753995
Navn/foretaksnavn: NAMSOS POLITISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 47
Forretningsadresse: Sandgata 13, 7800 NAMSOS
Forretningskommune: NAMSOS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 23, 7801 NAMSOS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.