FORVALTNINGSDATABASEN

FLATANGER LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974754002)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974754002
Navn/foretaksnavn: FLATANGER LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Lauvsnes, 7770 FLATANGER
Forretningskommune: FLATANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.