FORVALTNINGSDATABASEN

LEKA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974754037)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974754037
Navn/foretaksnavn: LEKA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 7994 LEKA
Forretningskommune: LEKA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 24, 7995 LEKA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.