FORVALTNINGSDATABASEN

BINDAL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974756153)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756153
Navn/foretaksnavn: BINDAL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Oldervikveien 8, 7980 TERRÅK
Forretningskommune: BINDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 53, 7979 TERRÅK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.