FORVALTNINGSDATABASEN

HARSTAD POLITIHUS (Orgnr. 974757044)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757044
Navn/foretaksnavn: HARSTAD POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 76
Forretningsadresse: Øysteins gate 8, 9405 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 9480 HARSTAD
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.