FORVALTNINGSDATABASEN

TROMS POLITIDISTRIKT (Orgnr. 974769425)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974769425
Navn/foretaksnavn: TROMS POLITIDISTRIKT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 621
Forretningsadresse: Stakkevollvegen 9, 9010 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6132, 9291 TROMSØ
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
Sikt id-nummer: 57412

Lenker til interne ressurser