FORVALTNINGSDATABASEN

IBESTAD LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974757095)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757095
Navn/foretaksnavn: IBESTAD LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: , 9450 HAMNVIK
Forretningskommune: IBESTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.