FORVALTNINGSDATABASEN

TROMSØ POLITIHUS (Orgnr. 974757524)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757524
Navn/foretaksnavn: TROMSØ POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 420
Forretningsadresse: Stakkevollvegen 9, 9010 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6132, 9291 TROMSØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.