FORVALTNINGSDATABASEN

SKJERVØY LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974757567)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757567
Navn/foretaksnavn: SKJERVØY LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Forretningsadresse: Strandveien 47, 9180 SKJERVØY
Forretningskommune: SKJERVØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 25, 9189 SKJERVØY
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.