FORVALTNINGSDATABASEN

NORDREISA OG KVÆNANGEN LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974757575)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757575
Navn/foretaksnavn: NORDREISA OG KVÆNANGEN LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: Sentrum 17, 9151 STORSLETT
Forretningskommune: NORDREISA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 32, 9156 STORSLETT
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.