FORVALTNINGSDATABASEN

BARDU LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974757583)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757583
Navn/foretaksnavn: BARDU LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Infanteriveien 9, 9360 BARDU
Forretningskommune: BARDU
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 204, 9365 BARDU
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.