FORVALTNINGSDATABASEN

FINNSNES LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974757605)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2023

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757605
Navn/foretaksnavn: FINNSNES LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 51
Forretningsadresse: Hans Karolius vei 6, 9300 FINNSNES
Forretningskommune: SENJA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 153, 9305 FINNSNES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.